برای اینکار ابتدا فایل مورد نظر را در Word باز کنید سپس از منوی Tools گزینه Options را کلیک کنید در صفحه ای که باز می شود به قسمت Security بروید:

١.مربوط به باز کردن فایل Word : 

زمانی که کاربری بخواهد فایل مورد نظر را باز کند رمز عبور خواسته می شود. .